Prijava: SMART TOURISM 5.0

2. virtualni susreti o turizmu u regiji –  turistički profesionalci o after-corona turizmu
Srijeda, 17.6.2020.

10-14h / ONLINE